Vakantiewerkers verlonen met lage omrekenfactor 1.57 hoe kan dat?

De lagere omrekenfactor is logisch omdat bepaalde onderdelen van de kostprijs niet van toepassing zijn en dus ook niet opgenomen worden in de omrekenfactor. Weten welke dat zijn? Komen ze:

• 1. Vakantiewerkers bouwen minder vakantiedagen reservering op te weten 20 vakantiedagen in plaats van 25 vakantiedagen. Bovenwettelijk verlof niet van toepassing op vakantiewerkers.
• 2. Er geldt geen feestdagen reservering voor vakantiewerkers.
• 3. Er geldt geen reservering kort verzuim voor vakantiewerkers.

Aanvullend moet je weten dat vakantiedagen worden opgespaard maar dat het vakantiegeld en de Atv-dagen, indien van toepassing, direct uitbetaald kunnen worden. Verder bouwen vakantiewerkers geen pensioen op wanneer zij jonger zijn de 21 jaar. Maar dat wist je natuurlijk al.

Wanneer is een vakantiewerker écht een vakantiewerker?

Sla de Uitzend Cao (NBBU of ABU) erop na en je weet het antwoord: “Onder vakantiewerkers in de zin van deze cao wordt verstaan scholieren, studenten en andere studerenden, die uitsluitend in de periode(n) van vakantie(s) van onderwijsinstellingen tijdelijke werkzaamheden verrichten.” De voordelen die bij deze definitie horen, gelden voor de Uitzend Cao voor elke officiële schoolvakantie. Dat betekent dat je vakantiewerkers iedere schoolvakantie in 2021 kunt verlonen met een lagere omrekenfactor van 1.57. Hoe vet is dat!

Regels voor werken met vakantiewerkers

Natuurlijk bestaan er regels over wat kinderen en jongeren wel of niet mogen doen aan werkzaamheden. We zetten de belangrijkste regels voor jou op een rij:

Kinderen van 13 en 14 jaar
Kids van 13 en 14 jaar mogen alleen klusjes doen en helpen bij licht, niet-industrieel werk. Niet-industrieel werk betekent dat de kinderen niet mogen werken in een fabriek of met (of bij) machines. Ze mogen klusjes doen rond het huis en in de buurt. Bijvoorbeeld oppassen bij familie of kennissen of auto’s wassen. Dit mag op schooldagen en op vrije dagen. Ze mogen op vrije dagen ook helpen bij ander licht werk. Zoals lichte oogstwerkzaamheden, het voeren van kleine dieren of het plukken van groente en fruit. Let op: groente en fruit plukken is verboden als er kort daarvoor met bestrijdingsmiddelen is gespoten.

 

Kinderen van 15 jaar
Kinderen van 15 jaar mogen zelfstandig werk doen dat licht en niet-industrieel is. Zoals bijvoorbeeld vakken vullen of helpen bij het inpakken. Zij mogen ook lichte werkzaamheden in de landbouw verrichten; zoals groenten en fruit plukken. Zij mogen avondkranten en reclamedrukwerk bezorgen. Werkzaamheden verrichten in de horeca mag ook. Denk daarbij aan het bedienen in een kantine of een restaurant. Als er alcohol wordt geschonken, mag een kind van 15 jaar daar niet werken. Dit staat in de Drank – en Horecawet. De gemeenten zien daarop toe.

 

Jongeren van 16 en 17 jaar
Jongeren van 16 en 17 jaar mogen bijna elk soort werk doen zolang het werk niet té gevaarlijk is of hen verhindert naar school te gaan. Wanneer een werkgever jongeren van 16 en 17 jaar werkzaamheden laat verrichten die gevaarlijk kunnen zijn, dan moet hij aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  • Het moet in ieder geval veilig zijn op de werkplaats
  • Er moet afdoende en deskundig toezicht zijn om gevaar voor de jongeren te voorkomen

De werkgever dient een inventarisatie te houden of het werk risico’s voor 16- en 17-jarigen inhoudt. Hij gaat na of en welke maatregelen nodig zijn. En of het werk met deze maatregelen is toegestaan.